Urna na Sali rajców w ratuszu

Dziś I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa

Dziś (4.11) o godzinie 15:00 rozpocznie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa. Sala Rajców jest przygotowywana do przyjęcia młodych radnych. Najpierw młodzież złoży ślubowanie, a potem wybierze spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Porządek obrad: Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady…