Regulamin

  1. Elektroniczna platforma www.dglnews.pl to system informatyczny, którego funkcjonowanie, zgodne z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.) zapewnia Prezydent Miasta Głogowa.
  2. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny.
  3. Właścicielem strony jest Gmina Miejska Głogów, z siedzibą w Głogowie, Rynek 10
  4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie i podstronach (elementów tekstowych i graficznych), posiada Gmina Miejska Głogów.
  5. Strona może korzystać z danych statystycznych oferowanych poprzez serwis Google Analytics oraz plików cookies serwisu Google Analytics.
  6. Gmina Miejska Głogów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronie www.dglnews.pl
  7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru i redagowani nadsyłanych treści.
  8. Warunkiem koniecznym do publikowania nadsyłanych treści do serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.