Gdzie się zwrócić o pomoc?

Dolnośląska Organizacja Turystyczna przygotowała listę instytucji – w języku polskim i ukraińskim
flaga Ukrainy