Rekrutacja elektroniczna do publicznych szkół podstawowych

Rodzice spieszcie się – przyjmowanie wniosków tylko do 11 marca!

Gmina Miejska Głogów przypomina o trwającej rekrutacji elektronicznej do publicznych szkół podstawowych – moduł Elemento – na rok szkolny 2022/2023.

Przyjmowanie wniosków trwa tylko do 11 marca do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków do 15 marca do godz. 15.00

Zasady składania wniosków rekrutacyjnych

Ze względu na panującą sytuację związaną z Covid-19, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać elektronicznie tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Szkoła Podstawowa nr 2 – sekretariat@sp2glogow.pl

2. Szkoła Podstawowa nr 3 – sp3@www.glogow.pl

3. Szkoła Podstawowa nr 6 – sekretariat@sp6.glogow.pl

4. Szkoła Podstawowa nr 7 – sekretariat@sp7.glogow.pl

5. Szkoła Podstawowa nr 8 – sp8@www.glogow.pl

6. Szkoła Podstawowa nr 9 – sp9@www.glogow.pl

7. Szkoła Podstawowa nr 10 – sp10@www.glogow.pl

8. Szkoła Podstawowa nr 11 – sekretariat@sp11.glogow.pl

9. Szkoła Podstawowa nr 12 – sp12@www.glogow.pl

10. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

11. Szkoła Podstawowa nr 14 – sekretariat@sp14.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem oraz zasadami rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Terminarz oraz zasady naboru znajdziecie Państwo pod adresem:

–  http://www.miasto.glogow.org/miasto/index.php/e-rekrutacja

– lub w zakładce dla rodzica po zalogowaniu się do modułu Elemento


Zdjęcie: pixabay