grafika Głogowska Szafa Pomocy

Głogowska Szafa Pomocy znów będzie otwarta/Глоговська Шафа Допомоги знову буде чинна

Od najbliższego poniedziałku znów będzie otwarta Głogowska Szafa Pomocy!/З найближчого понеділка знову буде чинна Глоговська Шафа Допомоги!