Głogowska Szafa Pomocy już otwarta/Глоговська Шафа Домомоги вже відкритий

Centralny magazyn z odzieżą dla uchodźców z Ukrainy/ценральний пункт з одягом для переселенців з України
na zdjęciu odzież w Głogowskiej Szafie Pomocy

Dla Kogo?

Głogowska Szafa Pomocy to centralny magazyn z odzieżą dla uchodźców z Ukrainy. Jest to miejsce, gdzie Ukraińcy dostaną za darmo odzież i buty dla siebie i swoich dzieci.

Przychodząc do GSP obywatele Ukrainy muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający przybycie do Polski po 24 lutego lub zaświadczenie z Urzędu Miejskiego, które wydawane jest w punkcie koordynacyjnym w pok. 122 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gdzie?

GSP znajduje się w budynku „Skarbek”, przy ul. Budowlanych 14. Na piętrze. Otwarta jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.

Для кого?

Глоговська Шафа Домомоги (ГШД), то ценральний пункт з одягом для переселенців з України. То місце, в якому українці зможуть безкоштовно отримати одяг та взуття для себе та своїх дітей.

Приходячи до пункту ГШД,  громадяни України, повинні з собою мати документ піідтверджуючий прибуття до Польщі після 24 лютого, або картку підтвердження з Міської Ради (Urzędu Miejskiego), яке видається в Координаційному Пункті каб. 122 (І поверх) чинний з понеділка по пятницю в годинах від 7.30-15.30.

Де?

Знадиться в будинку „Скарбек” („Skarbek”) за адресою, вул. Будовляних 14 (ul. Budowlanych 14), на першому поверсі. Відчинено щоденно з понеділка по пятницю в годинах 14.00-18.00.

Zdjęcia: M.Dytwińska-Gawrońska