Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Piłsudskiego

Prezydent: to efekt wniosków do programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa
ul. Piłsudskiego w Głogowie widok z lotu ptaka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Głogowie w ciągu drogi krajowej nr 12. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa ścieżki o długości ponad 2 km, wzdłuż ul. Piłsudskiego, od ronda Hutników do skrzyżowania z ul. Legnicką.

– Wskazywaliśmy zarządcy drogi na potrzebę wybudowania wzdłuż ul. Piłsudskiego ścieżki rowerowej i chodnika. To ciąg prowadzący na działki ogrodowe oraz dalej do galerii handlowej i cieszę się, że zadanie jest już na etapie przetargu. Głogowianie z pewnością będą korzystać z tego rozwiązania – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głogów wzdłuż dk. 12 na odcinku ul. Piłsudskiego od ronda Hutników (ok .km 118+500) do skrzyżowania z ul. Legnicką ok km 120+550 po stronie prawej.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest w systemie Projektuj i Buduj i składa  się z dwóch części:
a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Ciąg pieszo-rowerowy będzie powiązany z istniejącym układem komunikacyjnym przejść dla pieszych oraz chodników. Planowana jest również przebudowa obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu projektowanej ścieżki. Zamontowane zostaną urządzenia brd oraz oświetlenie. W ramach prac wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome oraz kanał technologiczny.  

Otwarcie ofert nastąpi 8 września 2022 roku.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ.

Ciąg pieszo-rowerowy to jedno z zadań programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa, w ramach którego wnioskowaliśmy do GDDKiA także doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych przy DK 12 – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

O programie Bezpieczna Infrastruktura, w ramach której będzie budowany ciąg pieszo-rowerowy pisaliśmy TUTAJ.

Źródło: GDDKiA