Bezpieczna Infrastruktura Drogowa w Głogowie

Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych przy DK 12
ul. Piłsudskiego w Głogowie widok z drona

Program Bezpieczna Infrastruktura Drogowa to krajowy program realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa, w tym zwiększenie ochrony pieszych.

– Corocznie doświetlamy kolejne przejścia dla pieszych należących do miasta. W ubiegłym roku powstał krajowy program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021 – 2024 i jest dedykowany drogom krajowym. W związku z tym, w porozumieniu z GDDKiA na drodze krajowej DK 12, które przebiega przez Głogów czyli Piłsudskiego, Obrońców Pokoju, Brama Brzostowska i Kamienna Droga, chcemy zrealizować szereg działań poprawiających bezpieczeństwo. Jesteśmy na etapie uzgadniania realizacji tych przedsięwzięć  – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

W ciągu „12” będą doświetlone wszystkie przejścia dla pieszych, także te, które są częścią skrzyżowań z drogami administrowanymi przez miasto.

– Tam gdzie będzie można i będzie to technicznie uzasadnione powstaną dynamiczne znaki ostrzegające czy bezpieczne wysepki. Zmodernizowane zostanie oświetlenie na przejściu dla pieszych przy wjeździe na ul. Armii Krajowej. Tu GDDKiA planuje montaż wyświetlaczy czasu. Zadanie ma być zrealizowane w 2023 roku – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Największym zadaniem w tym programie poprawiającym bezpieczeństwo pieszych będzie budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piłsudskiego.

– Chcielibyśmy by na całej długości tej ulicy postała ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Jako gmina będziemy partycypować w kosztach tej inwestycji. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do mnie z prośbą o budowę tam ścieżki i chodnika. Ciąg będzie oświetlony, a GDDKiA planuje realizację tego zadania w 2024 roku – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Program bezpieczna Infrastruktura rozpoczął się w ubiegłym roku, a GDDKiA wykonała doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego. Przejścia, m.in. na wniosek mieszkańców, wykonało miasto.


Zdjęcia: GDDKiA, Studio Siwek, K. Brzezińska