Miasto wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja na samochód pożarniczy dla OSP Smardzów
Strażacy z Głogowa pod ratuszem pokaz sprzętu i wozów strażackich

Na wczorajszej (24.02) sesji radni przyjęli wniosek prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza o przeznaczeniu 50 tysięcy złotych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Smardzów.

– Jednostka OSP Smardzów bierze czynny udział w sytuacjach kryzysowych także na terenie naszego miasta.  Na tych strażaków zawsze można liczyć. Dotacja do samochodu to forma podziękowania za pomoc. Od lat wspieramy działania Ochotniczych Straży pożarnych z trenu Powiatu Głogowskiego – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Wsparcie na zakupy samochodów pożarniczych finansowane z budżetu Głogowa otrzymały już jednostki OSP z Serbów, Czernej, Żukowic, Kotli i Ruszowic. W 2022 roku pieniądze na zakup wozu otrzymają także druhowie z OSP Smardzów.

„Wyróżniają się zaangażowaniem w działalność społeczną, szczególnie o charakterze charytatywnym. Ponadto jednostka zabezpiecza różnego rodzaju imprezy sportowo – rekreacyjne. Członkowie jednostki propagują kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wśród dzieci i młodzieży. W 2021 roku członkowie OSP Smardzów brali udział w 35 akcjach ratowniczych. W czasie tych działań strażacy ochotnicy brali udział w zwalczaniu pożarów oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (powalone drzewa, zalane ulice i posesje), jak i zdarzeń komunikacyjnych.

Zasadne jest wsparcie finansowe umożliwiające zakup fabrycznie nowego samochodu, aby jeszcze skuteczniej zapobiegać sytuacjom zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi oraz dla środowiska wśród mieszkańców gminy, ale również okolicznych obszarów, w tym Gminy Miejskiej Głogów” – czytamy w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej.  

Strażacy z Głogowa pod ratuszem pokaz sprzętu i wozów strażackich

Zdjęcie: SPG