„Ilu nas jest”? „Kim jesteśmy” i „jak żyjemy”? GUS będzie pytał mieszkańców Polski

Zobacz, kto podlega spisowi, który rusza już 1 kwietnia!
Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 plakat

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Pełen wykaz pytań, które będą zadane w ramach spisu znajduje się TUTAJ. Pytania opublikowane są także na stronie BIP Gminy Miejskiej Głogów.

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu interne-towego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w for-mularzu spisowym. Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021.Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Kto podlega spisowi?

Spisowi podlegają następujące grupy ludności:

Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

Polacy, przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,

osoby bezdomne bez dachu nad głową obywatele polscy i cudzoziemcy,

także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Od 15 marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji na temat spisu.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny