ZGM ogłasza przetarg na wynajem lokali usługowych oraz miejsca postojowego

Przetarg odbędzie się 31 marca.
DGL News

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 31.03.2021 r., do godz. 1000 w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2021 r., od godz. 1015

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem kilkudziesięciu wolnych lokali użytkowych oraz wolnego miejsca postojowego  znajdującego się przy ul. Folwarcznej 2-2c
w Głogowie. Wykaz wszystkich lokali znajduje się TUTAJ

OGŁOSZENIE o zamówieniu.