ZGM ogłasza przetarg na wynajem lokali usługowych oraz miejsca postojowego

Przetarg odbędzie się 31 marca.
ZGM Głogów fot. R. Mucha

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 31.03.2021 r., do godz. 1000 w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2021 r., od godz. 1015

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem kilkudziesięciu wolnych lokali użytkowych oraz wolnego miejsca postojowego  znajdującego się przy ul. Folwarcznej 2-2c
w Głogowie. Wykaz wszystkich lokali znajduje się TUTAJ

OGŁOSZENIE o zamówieniu.