Już 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań!

Zobacz, na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas Spisu
Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 plakat

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczyna się już 1 kwietnia.

Jak będzie można się spisać?

  • obowiązkowo:
    • metodą samospisu internetowego
  • uzupełniająco:
    • metodą wywiadu telefonicznego
    • metodą wywiadu bezpośredniego

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Na jakie pytania będziemy odpowiadać?

Spis ludności jest to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Dlatego pytania dotyczą m.in. wieku, historii migracyjnej, narodowości, wykształcenia, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp. Pełen wykaz pytań, które będą zadane w ramach spisu znajduje się TUTAJ. Pytania opublikowane są także na stronie BIP Gminy Miejskiej Głogów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pytań!

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Przypominamy, że Spis przeprowadzany jest co 10 lat i jest obowiązkowy.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.