Jak ratować polskie zabytki za granicą? Spotkanie autorskie

Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie autorskie
DGL News

24 lutego, w środę, o godz. 19.30, Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie z dyrektor Instytut Polonika Dorotą Janiszewską – Jakubiak, która opowie o działaniach tej Instytucji chroniących polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, w tym na Kresach dawnej RP.

Spotkanie odbędzie się on-line na stronie Fb Głogowskiej Edukacji Kresowej.

Dorota Janiszewska-Jakubiak to historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie.

Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Od 2007 r. pełniła funkcję naczelnika wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). W latach 2011-2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu.

Od 18 grudnia 2017 r. jest dyrektorem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica „Polonika” www.polonika.pl

PLAKAT

Źródło: Głogowska Edukacja Kresowa.