Druga tężnia w Głogowie!

Zobaczcie gdzie zostanie postawiona
DGL News

Został już wybrany wykonawca, który opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby budowy drugiej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gdzie stanie druga tężnia? W parku nad strumykiem przy ul. Budowlanych.

Urząd Miejski wysłał zaproszenia do 10 firm projektowych, a w wyznaczonym terminie został złożone 4 oferty: 3 z Głogowa i jedna z Krakowa. Wartość ofert wyniosła od 20.000 złotych brutto do 24.600 złotych brutto.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy WINWEST z Głogowa i z nią będzie podpisana umowa na dokumentację tężni. Więcej informacji wkrótce!


Zdjęcia: Studio Siwek