Masz problem z nieodśnieżoną drogą lub chodnikiem?

Gpk-Suez Głogów przypomina i podpowiada, do kogo się zwrócić w przypadku problemu z odśnieżaniem.
09.02.2021 zima w Głogowie

Fakt, że droga znajduje się na terenie miasta nie oznacza, że to gminny samorząd i jego służby odpowiadają za jej odśnieżanie. W Polsce jest kilka rodzajów dróg, które mają różnych właścicieli. Podobnie jest w Głogowie.

Są to:
drogi krajowe – ich właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
drogi wojewódzkie – ich właścicielem jest zarząd województwa,
drogi gminne i powiatowe – ich właścicielem jest prezydent miasta („miasto” zarządza także drogami powiatowymi na mocy porozumienia z „powiatem”),
drogi wewnętrzne – ich właścicielem są zarządcy terenu, przez który przebiegają, np. SM Nadodrze, TBS, ZGM, Wspólnoty Mieszkaniowe, itd.

Do tego wykazu należy dołączyć właścicieli terenów prywatnych, przez które przebiegają drogi oraz właścicieli firm i zarządców instytucji (każdy z osobna powinien zadbać o stan swojej drogi).

Wymieniona kategoryzacja dotyczy również poboczy dróg, chodników, placów i parkingów. Oznacza to, że osoba, która chce interweniować w sprawie stanu drogi powinna wiedzieć, kto nią zarządza. Podpowiadamy, jak to wygląda w Głogowie.

Do kogo się zwrócić?

drogi krajowe to: ul. Obrońców Pokoju wraz rondem – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
drogi wojewódzkie to ulice: Piłsudskiego, Poniatowskiego, Kazimierza Wielkiego, Rudnowska – dolnośląski zarząd dróg
drogi powiatowe i gminne – urząd Gminy Miejskiej Głogów;
drogi wewnętrzne – z reguły są one oznaczone białymi znakami z czarnym napisem „droga wewnętrzna” lub „strefa ruchu”. Są to najczęściej drogi wewnętrzne osiedli (najczęściej między budynkami wielorodzinnymi) i do ich zarządców należy się zwrócić
tereny prywatne – właściciel terenu.

Informacji na temat tego, kto jest zarządcą drogą możemy poszukiwać na stronach internetowych urzędu gminy – system informacji o terenie http://sit.glogow.pl/


źródło: Gpk-Suez Głogów
zdjęcie: M. Dytwińska-Gawrońska