Koncert Jubileuszowy z okazji 900 lecia Kolegiaty Głogowskiej

Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 18.00
DGL News


Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie zaprasza 27 września o godz. 18.00 na „Koncert muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej 2020”, który odbędzie się w Kolegiacie z okazji 900 lecia Kapituły Kolegiackiej. 

Na koncercie wystąpią: prof. dr hab. Bogusław Raba – na organach z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej we Wrocławiu i dr hab. Marek Nahajowski – na fletach podłużnych z Akademii Muzycznej w Łodzi.

W programie koncertu usłyszymy utwory muzyki ze słynnego średniowiecznego manuskryptu  związanego z Głogowską Kolegiatą „Glogauer Liederbuch” („Śpiewnik Głogowski”) oraz znane utwory koncertowe Jana Sebastiana Bacha, Felixsa Mendelsona – Bartholdego, Detricha Buxtehude, Charlesa Tournemie , Diego Ortiza, Jacoba von Eycka i Giovaniego Batisty Cima.

Zaproszenia – wejściówki będą rozprowadzane w Kolegiacie w dni powszednie po mszy św. o godz.18.00

Ze względów epidemiologicznych dla zachowania bezpieczeństwa uczestników, zachowania odstępu społecznego przewidywana ilość miejsc w Kolegiacie jest ograniczona do 300 osób. Uczestników koncertu obowiązują maseczki lub przyłbice, złożenie specjalnego oświadczenia, dezynfekcja dłoni
i pomiar temperatury zgodnie z „Regulaminem koncertów muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej 2020” umieszczonych na stronach internetowych Towarzystwa Ziemi Głogowskiej 
www.tzglogow.pl  i Głogowskiej Kolegiaty  www.kolegiata.com.pl

Koncert Jubileuszowy z okazji 900 lecia Kolegiaty Głogowskiej jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Miejskiej Głogów i Powiatu Głogowskiego.

Źródło: TZG.