Drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie na Nowym Piastowie

Teren budowy już przekazany
Nowy Piastów w Głogowie, zdjęcie z lotu ptaka, lato 2020, zdj. Studio Siwek

Prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz, podpisał umowę na budowę dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.

Zdjęcie z lotu ptaka, Nowy Piastów

Zadaniem objęte są następujące ulice: Książąt Żagańskich (od Książąt Oleśnickich
do ul. Księżnej Mechtyldy), ul. Bolesława Wysokiego (do skrzyżowania z ul. Księżnej Mechtyldy) oraz ul. Księżnej Mechtyldy (od ul. Henryka V Żelaznego do ul. Bolesława Wysokiego).

W ramach robót wykonane zostaną jezdnia, miejsca postojowe, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Nowy Piastów, zdjęcie z lotu ptaka.

Roboty realizuje firma „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o. o. Umowę zawarto 12.08.2020 r. Termin wykonania całości zamówienia zaplanowano do 31.03.2021 r.

Koszt realizacji robót budowlanych zgodnie z zawartą umową: 2.613.260,29 zł brutto. Plac budowy przekazano 13.08.2020 r.

Przypominamy, że na Nowym Piastowie przygotowano już działki pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące i szeregowo oraz pod bloki developerskie.

Zdjęcia: Studio Siwek, grafika: K. Brzezińska