Rozpoczęły się konsultacje publiczne ws. „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Uwagi do projektu można zgłaszać
na załączonym do projektu formularzu w terminie do 21 sierpnia
DGL News

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”:

TUTAJ LINK

Pod linkiem znajdziecie projekt ustawy oraz formularz zgłaszania uwag.

Źródło: bip.mos.gov.pl