Rozpoczęły się konsultacje publiczne ws. „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Uwagi do projektu można zgłaszać
na załączonym do projektu formularzu w terminie do 21 sierpnia
ministerstwo klimatu informuje grafika