Ograniczenia w Urzędzie Miejskim: Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Informacja dotycząca ograniczenia kontaktów z mieszkańcami w zakresie Działu Gospodarki Mieszkaniowej (w tym dodatków mieszkaniowych).
DGL News

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa Urząd Miejski w Głogowie ogranicza osobisty kontakt mieszkańców z urzędem.

W sprawie obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych:

  • wnioski proszę składać za pośrednictwem poczty. Osoby, które złożą wnioski obarczone brakami formalnymi, będą wzywane pisemnie do uzupełnienia tych braków za pośrednictwem poczty lub w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa się  w celu dokonania korekty będą wyznaczane terminy wizyty.
    W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z prowadzącym sprawę pracownikiem;

W sprawie obsługi spraw mieszkaniowych:

  • wnioski i podania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty. Osoby, które złożą wnioski obarczone brakami formalnymi, będą wzywane pisemnie do uzupełnienia tych braków za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
    W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z prowadzącym sprawę pracownikiem.