Ograniczenia w Urzędzie Miejskim: Dział Podatków

Informacja dotycząca ograniczenia kontaktów z mieszkańcami w zakresie Działu Podatków.
KORONAWIRUS UM w Głogowie informuje grafika

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu koronawirusa Urząd Miejski w Głogowie ogranicza osobisty kontakt mieszkańców z urzędem.

Osoby, które mają obowiązek zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania lub zmiany dotyczącej posiadanych nieruchomości mogą składać deklaracje i informacje podatkowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma e-puap) lub za pośrednictwem poczty .

Pracownicy Działu Podatków telefoniczne udzielać będą informacji na temat sposobu wypełnienia formularzy informacji podatkowych. Bezpośredni kontakt możliwy jest tylko w przypadku wezwania do osobistego stawienia się.

Wzory formularzy podatkowych dostępne są TUTAJ

W odniesieniu do podatników (osób fizycznych), którzy złożą stosowną informację na podatek (od nieruchomości, rolny, leśny) po wymaganym terminie, z uwagi na ograniczony kontakt z urzędem w sytuacji zagrożenia koronawirusem, nie będą stosowane sankcje wynikające z  kodeksu karno-skarbowego.

Informacje dotyczące np. sprzedaży nieruchomości, zmiany adresów do korespondencji  oraz wszelkich rozliczeń z tytułu podatku można uzyskać  telefonicznie po uprzedniej weryfikacji rozmówcy przez pracownika Działu Podatków.

Więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.

76 7265421 –Kierownik Działu Podatków

76 72 65 415 – księgowość podatkowa, księgowość użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe

 76 72 65 416 – podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osób prawnych

76 72 65 417 – wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych

76 72 65 418 – wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych

Wnioskodawcę, którego wnioski będą obarczone brakami formalnymi, organ wezwie do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.