Ograniczenia w Urzędzie Miejskim: Wydział Spraw Obywatelskich

Informacja dotycząca ograniczenia kontaktów z mieszkańcami w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich.
KORONAWIRUS UM w Głogowie informuje grafika

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa Urząd Miejski w Głogowie ogranicza osobisty kontakt mieszkańców z urzędem.

Biuro Obsługi Mieszkańca – zaleca się , aby wszystkie wnioski składać drogą elektroniczną lub pocztą. Wnioski, które będą obarczone brakami formalnymi, organ wezwie do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty.

Zaleca się , aby wnioski w sprawach dowodu osobistego składać poprzez platformę ePUAP. Osobiste wizyty w sprawie odbioru dowodu osobistego będą odbywać się tylko w sprawach pilnych.

Obsługa spraw meldunkowych – zaleca się, aby wnioski o zameldowanie, wymeldowanie, wydawanie zaświadczeń składać poprzez platformę ePUAP.

Obsługa spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (CEIDG) – zaleca się, aby wnioski związane z CEIDG składać bezpośrednio na stronie www.ceidg.gov.pl.

Obsługa spraw paszportowych – prosimy o rozważenie potrzeby wizyty w sprawach paszportowych.

Od 16.03.2020r. do odwołania obsługa klienta we wszystkie dni tygodnia będzie się odbywała w godzinach 8.00 – 12.00.