Program Wzmacniania Rodzin

Program ma na celu uchronić dzieci przed eksperymentowaniem z rożnego rodzaju używkami.
palenie papierosa pixabay

Program Wzmacniania Rodziny 10-14 jest rekomendowany jako „DOBRA PRAKTYKA, a jego celem jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od 10 do 14 lat.

Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców, udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.

Program jest przeznaczony dla wszystkich rodziców i dzieci, a materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia – mówi Anna Mazurkiewicz ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

W PWR na szeroką skalę wykorzystywane są materiały video, obrazujące zachowania prospołeczne. Dzięki temu, Program jest odpowiedni dla rodzin z różnorodnych środowisk kulturowych.

-Zajęcia są prowadzone w grupach 7-12 rodzin (rodzice/opiekunowie i dzieci w wieku 10-14 lat), w trakcie siedmiu 2-godzinnych sesji, z możliwością przeprowadzenia czterech sesji uzupełniających, po zakończeniu programu podstawowego – wyjaśnia Anna Mazurkiewicz.

Cotygodniowe spotkania dzielą się na dwie części. Podczas pierwszej z nich dzieci i rodzice (pod okiem trenerów) pracują osobno. Druga część jest wspólna dla obu grup. Praca rodziców opiera się na materiale filmowym.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Głogów w ramach realizacji zadania publicznego.

Koordynatorem działania jest Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” ul. Wały Chrobrego 24.

Zapisy i informacje: każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00.