300 tysięcy na programy prozdrowotne dla mieszkańców Głogowa

KGHM Polska Miedź S.A. przekazał kolejne środki na profilaktykę zdrowotną.

W siedzibie KGHM prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i prezes Zarządu miedziowej spółki Marcin Chludziński podpisali umowę przekazania darowizny dla Gminy Miejskiej Głogów. Umowa opiewa na 300 tysięcy złotych, które będą przeznaczone na poradnię nefrologiczną, dietetyczną oraz seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych.

Dobra współpraca Głogowa i KGHM owocuje realizacją programów zdrowotnych dla naszych mieszkańców. Zależy nam na tym, by głogowianie mieli coraz większy dostęp do lekarzy specjalistów, do programów profilaktycznych. Realizujemy już sprawdzone programy, ale także wprowadzamy nowe. Taką nowością będzie właśnie otwarcie poradni nefrologicznej, dietetycznej oraz seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych – powiedział prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.  

– Jakość życia naszych pracowników, ich rodzin i sąsiadów oraz zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń to kwestie dla nas niezmiernie ważne. Odpowiedzialnie budujemy nasz biznes, wkładamy dużo wysiłku by zasłużyć na miano dobrego sąsiada. Szanujemy potrzeby i zaangażowanie partnerów dialogu społecznego a wspólne działanie na rzecz dobra mieszkańców buduje wartość Zagłębia Miedziowego– powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, prezes KGHM Marcin Chludziński oraz poseł RP Wojciech Borecki

Nowe programy profilaktyczne będą realizowane jeszcze w tym roku. W tym roku KGHM przekazał miastu łącznie prawie 1 mln złotych.

KGHM wspiera także inne głogowskie zadania:

  • programy zdrowotne: poradnia diabetologiczna, endokrynologiczna, pulmonologiczna, osteoporozy.
  • działania profilaktyczne: zielone szkoły, szczepienia seniorów przeciw grypie,  profilaktyka w szkołach (samobadanie piersi, wykrywanie wad postawy, wykrywanie wad wzroku)
  • promocja zdrowego odżywiania się (spotkania z dietetykami, wykłady w szkołach i przedszkolach dla rodziców i pracowników kuchni, zajęcia w klubach seniora)
  • zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Zdjęcia: Marta Dytwińska-Gawrońska