1 milion 200 tysięcy złotych dotacji na budynek TBS

TBS nr 16 z 20% dotacją na budowę
Budynek TBS nr 16 przy ul. Sowińskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnie rozpatrzył wniosek prezydenta Głogowa
o dotację na budowę bloku wielorodzinnego TBS nr 16 przy ul. Sowińskiego.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej środki zostaną przekazane spółce.

Budynek TBS nr 16 przy ul. Sowińskiego

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 6 mln złotych. W tym finansowe wsparcie
z Funduszu Dopłat 1.206.642,19 zł – 20,00%  środki własne Gminy Miejskiej Głogów: 2.000.000 zł – 33,15% (wniesione w 2018 r.), środki TBS (kredyt SBC): 2.826.568,80 zł – 46,85%

Razem: 6.033.210,99 zł

Budynek TBS nr 16 przy ul. Sowińskiego

Liczba lokali mieszkalnych w „16”  to 32 lokale mieszkalne o średniej powierzchni użytkowej – 52,81 m2.

Zdjęcia: TBS, Magdalena Ogrodnik