Kadencyjny Plan Gospodarczy – budownictwo mieszkaniowe i gospodarka

Nowe mieszkania dla głogowian wpisane do Kadencyjnego Planu Gospodarczego.
Plan nowej części osiedla Piastów Śląskich.

W Kadencyjnym Planie Gospodarczym w dziale „budownictwo mieszkaniowe” zapisano poniższe zadania:

  • adaptacja budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne
  • budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi.
  • realizacja różnych form budownictwa, w tym TBS Sp. z o.o.

– Przygotowujemy nowe tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne.  Będziemy budować kolejną część osiedla Piastów Śląskich. Pomiędzy ul. Bolesława Wysokiego, Mechtyldy i Książąt Żagańskich powstaną nie tylko nowe mieszkania dla głogowian, jak bloki komunalno-socjalne, ale część terenów przeznaczymy dla prywatnych developerów. Pomiędzy ul.
H. Głogowskiego i ul. B. Śmiałego także przygotujemy tereny pod budownictwo – mówi prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Tereny pokoszarowe zostaną zagospodarowane pod budownictwo mieszkaniowe z pełną infrastrukturą, jak ulice i parkingi.

W dziale gospodarka KPG zapisano:

  • wsparcie biznesu poprzez budowę miejsc parkingowych i dróg dojazdowych przy działających firmach – Sitech, ASP Polska, Alfa i Omega, NTI
  • współpraca z PWSZ w zakresie powołania Centrum Rozwoju StartUpów i  Głogowskiego Centrum Innowacji i Rozwoju
  • uzbrojenie 70 ha Miejskiej Strefy Inwestycyjnej pod kolejne inwestycje oraz współpraca z MGMIŻŚ w celu lokalizacji centrum logistycznego – portu.