„Każdą złotówkę przeznaczamy na pomoc dzieciom”

Centrum Pomocy Dzieciom prowadzone przez stowarzyszenie SZANSA pomaga pokrzywdzonym dzieciom. Między innymi o tym, na co wydawane są pieniądze z 1% opowiada Anna Lechowska.
Centrum Pomocy Dzieciom Głogów sala

W ubiegłym roku w siedzibie stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA otwarte zostało Centrum Pomocy Dzieciom. Anna Lechowska, prezes stowarzyszenia tłumaczy, jak ważna jest każda złotówka i na co jest przeznaczana:

Potrzebujemy 1% , bo potrzebujemy sfinansować terapię dla dzieci, zapewnić im dobre warunki w CPD, trzeba kupić materiały do pracy terapeutycznej, szkoleniowej. Pracujemy z dzieckiem i z rodziną, nie pracujemy ze sprawcami przemocy. CPD jest po to, aby dziecko, które doznało przemocy nie musiało szukać pomocy w różnych instytucjach razem ze swoimi opiekunami. My taką pomoc zapewniamy w jednym miejscu, pod jednym dachem. Mamy tu psychologów, psychoterapeutów, prawników, lekarza pediatrę, psychiatrę dziecięcego, socjoterapeutów, pomoc w nauce dla dzieci. Jest u nas pokój przesłuchań. Dziecko, które musi złożyć zeznania nie musi już iść do mało przyjaznego budynku Sądu – przychodzi do CPD, gdzie w bezpiecznych i przyjaznych warunkach zostanie przesłuchane przez sędziego ─ opowiada Anna Lechowska.

Centrum Pomocy Dzieciom Głogów

Ważnym obszarem działań CPD jest też działalność szkoleniowa:

Uczymy osoby, które pracują z dziećmi, jak mogą rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy, co mogą w takiej sytuacji zrobić, jak rozmawiać z dzieckiem, jakie są procedury prawne w tym zakresie ─ wyjaśnia prezes stowarzyszenia.

Od września do grudnia 2018 CPD przyjęło 86 dzieci, odbyło się 15 przesłuchań. W bieżącym roku odbyło się już 31 przesłuchań , przyjęto kolejne 35 dzieci. Przeszkolonych zostało ponad 300 osób.

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto jednak, aby te pieniądze przekazać na organizacje działające lokalnie:

Warto wspierać swoim 1% taką inicjatywę, bo jest to pomoc dla naszych dzieci, mieszkających w Głogowie, w okolicznych powiatach ─ kończy Anna Lechowska.