Sami z problemem?

Czy gminy, które jak Głogów, maja problem z nielegalnym składowiskiem odpadów, mogą liczyć na pomoc służb państwa?
Zdjęcie poglądowe dla plików wideo - DGL NEWS

Na sesji, 27 marca, zastępca prezydenta Głogowa Wojciech Borecki przedstawił działania miasta związane z nielegalnym składowiskiem odpadów przy ul. Południowej. Szczegółowa informacja została przekazana radnym także na poprzedzającej sesję Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki.

Zastępca prezydenta Wojciech Borecki przypomniał sytuację tuż po pożarze podobnego składowiska w Jakubowie.

Wojciech Borecki z informacją na temat nielegalnego składowiska odpadów.

W pierwszym postępowaniu przetargowym ( 8 listopada) wpłynęły dwie oferty. Jedna z firm wyceniła wywóz i utylizację odpadów na ok. 11 mln 500 tys. złotych, druga na 15 milionów. W tym czasie Wojewoda zawiadamia samorządy, że na terenie województwa dolnośląskiego takich składowisk, oprócz tego w Głogowie, jest jeszcze 23. Gmina Miejska Głogów prosi o wsparcie różne instytucje. 

Informacja o nielegalnym składowisku odpadów.

Wniosek do Wojewody został złożony 20 marca. I jest to wniosek o dofinansowanie miejskich działań z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów, czyli budżetu państwa. Jak mówi Wojciech Borecki: będziemy prosić o wsparcie głogowskich posłów.

Sesja Rady Miejskiej i informacja o nielegalnym składowisku odpadów.

Pytań ze strony radnych – do przedstawionej informacji – nie było żadnych.