Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego dla dzieci z orzeczeniem autyzmu lub spektrum

Dzieci z Dolnego Śląska mogą dostać po 35 godzin rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku bez wkładu własnego!
światowy dzień autyzmu obchody w Głogowie dzieci ze szkół i przedszkoli z niebieskimi elementami balonami i szarfami jako znak otwarcia na autyzm. Widok z balkonu ratusza

Odbiorcy projektu

Dzieci (do lat 17) z województwa dolnośląskiego, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z jednostkami chorobowymi autyzm lub spektrum autyzmu.

Termin rekrutacji

Ilość miejsc na dofinansowanie: do wyczerpania środków / dla 9 pacjentów.

Miejsce realizacji

Rehabilitacja prowadzona będzie w już istniejącym Centrum realizującym rehabilitację w ramach funduszy NFZ, PFRON oraz SUO. Rehabilitacja społeczna prowadzona będzie przez wysoce wyspecjalizowanych rehabilitantów specjalizujących się w ww. grupach chorobowych.

O projekcie

W ramach projektu każdy z pacjentów otrzyma dedykowanych indywidualnie 35 godzin rehabilitacji społecznej, którą będą pomagały dostosować komunikację rehabilitowanych otoczeniem jak i reakcje na inne osoby w otoczeniu. Działania te znacznie pomogą odbiorcom projektu funkcjonować w środowisku społecznym, w tym w szkole.

Możliwość zakwaterowania: Fundacja RehaMaluch posiada zakwaterowanie w Centrum
Rehabilitacji dla uczestników projektu, którzy są z oddalonych powiatów Dolnego Śląska.
W celu uzyskania szczegółów, należy się kontaktować pod 57 57 57 562 lub wejść na stronę htps://www.rehamaluch.pl/dofinansowanie i wybrać „RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł