Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2023r.

Raport jest już dostępny na stronie urzędu
grafika: informacja Urzędu Miejskiego w Głogowie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent miasta co roku, do 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy miejskiej.

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za rok 2023 został opublikowany na BIP-ie – LINK.

Rada Miejska będzie rozpatrywała raport na sesji absolutoryjnej. W trakcie tej sesji radni będą omawiać raport. W debacie głos mogą również zabrać mieszkańcy.

O terminie sesji absolutoryjnej będziemy informować.