Klaster energetyczny zawiązany – droga po środki z KPO otwarta

Prezydent: przed nami duże inwestycje w zieloną energię
podpisanie porozumienia między gminami klaster energetyczny

Jeszcze w 2023 r. 5 gmin powiatu głogowskiego podjęło decyzję o wspólnym utworzeniu społeczności energetycznej. Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa, jako pomysłodawca i inicjator tej inicjatywy, w imieniu pozostałych partnerów, tj. Gminy Żukowice, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla oraz Gminy Głogów (wiejskiej) we wrześniu 2023 r. złożył wniosek o bezzwrotne wsparcie z Planu Rozwojowego w ramach KPO. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i Gminie Miejskiej Głogów przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu nowej społeczności energetycznej – tzw. klastra energetycznego.

Wartość projektu: 353 199,00 zł
Bezzwrotne wsparcie: 291 696,94 zł

Dziś przedstawiciele samorządów podpisali stosowne porozumienie o współpracy nad projektem „Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego” .

przedstawiciele samorządów podpisują porozumienie o zawiązaniu klastra energetycznego

To porozumienie otwiera nam drogę po środki z Krajowego Planu Odbudowy. Będą to pieniądze, które chcemy przeznaczyć na ekologiczne źródła energii, energię odnawialną w zasobach publicznych, ale także dla gospodarstw domowych i podmiotów prywatnych oraz na rozwój ciepła sieciowego i ograniczenie niskiej emisji.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Jak mówi prezydent Głogowa będą to różne rozwiązania, od instalacji fotowoltaicznych przez pompy ciepła, instalacje cieplne, sieci przesyłowe. Klaster pozwoli partnerom porozumienia aplikować o środki na konkretne inwestycje.

Dziś za przyznane nam już środki stworzymy strategię, a potem dokumentacje projektowe pod konkretne już inwestycje finansowane z KPO. Ostatnim krokiem będzie realizacja tych inwestycji finansowanych także za środki z KPO. Dziś tworzymy klaster, do którego będą mogły przyłączać się kolejne instytucje i firmy prywatne. Wszystko po to by jak najwięcej podmiotów mogło korzystać z zielonej energii. Klaster daje wszystkim przywileje, jak np. tańsza energia.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa
przedstawiciele samorządów podpisują porozumienie o zawiązaniu klastra energetycznego

Prace nad utworzeniem tego klastra samorządowego trwały dwa lata. Cieszę się, że Głogów pozyskał środki na opracowanie strategii, która będzie służyć nam wszystkim, tak jak pozyskane potem środki z KPO – mówi Łukasz Horbatowski były Wójt Gminy Kotla, a obecnie Poseł na Sejm RP.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska