Święcenia pokarmów

Zobacz w jakich godzinach odbędzie się błogosławieństwo pokarmów w głogowskich parafiach
grafika święcenie pokarmów

Podajemy plan święcenia wielkanocnych pokarmów w głogowskich parafiach.

Kościół Bożego Ciała – od godz. 9:00 do 16:00 co pół godziny

Kościół NMPKP os. Kopernik – od godz. 10:00 do 16:00 o każdej pełnej godzinie

Parafia Miłosierdzia Bożego os. Piastów – od godz. 9:00 do 14.00 o każdej pełnej godzinie

Kościół św. Klemensa – od godz. 9:00 do 14:00 co pół godziny

Kolegiata Wniebowzięcia NMP – godz. 12:00 i 14:00

Kościół św. Maksymiliana Kolbe – od godz. 9:00 do 15:00 co godzinę

Parafia św. Wawrzyńca os. Brzostów – od godz. 10:00 do 13:00 co godzinę.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
O godz. 10:00 – w SP 13. O godz. 12:30 – w kościele parafialnym na Krzepowie.

Kościół św. Alberta Chmielowskiego – od godz. 9:00 do 13:00 co pół godziny