Ofiary zbrodni w Ponarach. Spotkanie autorskie

Spotkanie z autorem jedynej w Polsce wystawy o ofiarach zbrodni w Ponarach pod Wilnem
plakat spotkanie autorskie z Przemysławem Namsołkiem

22 listopada o godz.17.00 w Muzeum Archeologiczno Historycznym odbędzie się spotkanie z PRZEMYSŁAWEM  NAMSOŁEK  pracownikiem Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Głogowska Edukacja Kresowa, a projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 „Festiwal Kuchni Kresowej”.

Przemysław Namsołek pełni społeczne funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Członka Zarządu Głównego i Wiceprezesa Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośnika Wilna i Ziemi Wileńskiej. Rodzina ze strony Mamy pochodzi z Wilna. Zajmuje się popularyzowaniem historii i kultury Wileńszczyzny za pośrednictwem wygłaszanych prelekcji, wystąpień na konferencjach naukowych i popularnonaukowych oraz publikowanych artykułów. Jest autorem jedynej w Polsce wystawy  pt. „Ofiary Zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944”. Jest to pierwsza w Polsce wystawa poświęcona Zbrodni Ponarskiej i jej ofiarom.

W okresie od lipca 1941 r. do lipca 1944 r. niemieccy okupanci i ich litewscy kolaboranci zamordowali w Ponarach około 100 tysięcy osób. 90% spośród nich, to obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, polskiej, romskiej i tatarskiej. Wśród polskich ofiar znalazła się elita kulturalna i intelektualna Wilna, żołnierze Armii Krajowej oraz patriotycznie nastawiona młodzież z organizacji konspiracyjnej Związek Wolnych Polaków.

Ponary to największe miejsce kaźni Polaków na dawnych Kresach Północno-Wschodnich w okresie II wojny światowej. Mimo to Zbrodnia Ponarska została prawie zapomniana. Jest znacznie mniej znana niż ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej na Wołyniu.

Źródło: Głogowska Edukacja Kresowa