Grupa Wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Zobacz, jaki rodzaj wsparcia i pomocy oferuje nowo powstająca grupa
miejski-ośrodek-pomocy-spolecznej-Głogów-fot. A.Mazurkiewicz

Z obserwacji pracowników socjalnych, wynika że opiekunowie osób z problemami ze zdrowiem psychicznym narażeni są na szereg różnorodnych obciążeń w różnych sferach swojego życia. Wśród najczęściej wymienianych obciążeń dla opiekunów w związku ze sprawowaną opieką wskazano: zmęczenie psychiczne, brak możliwości pracy i rozwoju osobistego, ograniczone kontakty z ludźmi, trudne zachowania osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym. Członkowie rodzin osób wymagających opieki doraźnie korzystają z pomocy ze strony środowiska sąsiedzkiego, znajomych.

Poszukując sposobów na poszerzenie oferty wsparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodzin i opiekunów osób z problemami ze zdrowiem psychicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował ofertę wsparcia kierowaną do opiekunów osób z problemami psychicznymi poprzez utworzenie grupy wsparcia dla tej grupy mieszkańców.

Proponowane spotkania mają na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności przez uczestników, wzbogacenie posiadanych kompetencji oraz wymianę doświadczeń. W ramach planowanych spotkań przewidujemy wykłady związane z tematyką zgłaszaną przez samych uczestników, np.:

  • o informacji o prawach i możliwościach opiekunów i osób zależnych np. dotyczących zasad korzystania ze środków z PFRON, ZUS, PUP itp.)
  • rozmowy (wykłady) ze specjalistami (psychiatra, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik, dietetyk, inni)
  • o technikach radzenia sobie ze stresem
  • o ćwiczeniach relaksacyjnych.

Głównym celem projektu jest wspieranie w przezwyciężaniu trudności osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Przewidujemy, że grupa wsparcia będzie miała charakter grupy otwartej.

mówi koordynator projektu, Joanna Grzegorek- Gil.

Realizacja projektu obejmuje cykl comiesięcznych spotkań, które będą odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 4 Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na dzień 18.10.2023r.

Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

Tel. 76 72 76 530, 885 805 346. Koordynator programu Joanna Grzegorek- Gil.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie