W Głogowie będzie produkowane ekologiczne paliwo!

Dziś odbyło się podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowoczesnej instalacji do produkcji biometanu!
podpisanie listu intencyjnego w Legnicy 29.08.2023r.

Dziś w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowoczesnej instalacji do produkcji biometanu. List intencyjny podpisali: Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, Jan Woźniak, dyrektor zarządzający ENGIE Polska, Arnaud Berthet, Chief Development Officer, Renewable Gases Europe ENGIE oraz Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ENGIE, światowy lider transformacji energetycznej, działający w obszarze niskoemisyjnej energii i usług, planuje w przemysłowej części Głogowa produkować ekologiczne paliwo, a tym samym przyczyniać się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycja SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk), powstanie w pobliżu planowanej obwodnicy głogowskiej. Instalacja przeznaczona będzie do przetwarzania odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym (szczelnym) procesie fermentacji metanowej. Produktem końcowym będzie biogaz, który będzie następnie oczyszczany do parametrów jakościowych spełniających standardy gazu wysokometanowego. Biometan, jeżeli lokalne warunki na to pozwolą, będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź skraplany do formy bioLNG i dostarczany do sektora transportowego. Instalacja produkować będzie około 1500 m3/h biometanu.

Biogazownia powstanie w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej tuż obok istniejącego już Panattoni Park Głogów, domykając tym samym proces pozyskiwania inwestorów w tej części miasta.

Stymulowanie rozwoju regionu w dobie dekarbonizacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Biogaz jest szansą dla miasta na zwiększenie udziału paliw alternatywnych w mieście energetycznym oraz na uzyskanie stabilnego źródła dostaw energii. Inwestycja wpisuje się w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Głogowa, w tym odporności regionu na zmiany cen i podaży gazu ziemnego. Istotne jest to zwłaszcza w kontekście ostatnich wzrostów kosztów ciepła dla mieszkańców miasta. Inwestycja zapewni większą stabilność lokalnego rynku pracy na stanowiskach dobrze płatnych i perspektywicznych z pozycji rozwoju pracownika.

mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Planowana inwestycja wpisuje się w cele strategiczne Grupy ENGIE, które zakładają m.in rozwój ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie śladu węglowego. SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny.

mówi Jan Woźniak,dyrektor generalny ENGIE Polska.

Inwestycja ta jest kolejnym elementem budowania zielonego potencjału energetycznego regionu.

Głogów z miasta przemysłowego zmienia się w zielony hub Zagłębia Miedziowego. Oprócz farm fotowoltaicznych, wiatrowych i biogazu jest wodór. Podjęliśmy współpracę z biznesem w sprawie utworzenia „Odrzańskiego Wodorowego Szlaku Transportowego”

dodaje Rafael Rokaszewicz.

Budowa biometanowni przez ENGIE zapewni wzrost lokalnego zatrudnienia, nie tylko przy samej budowie, ale także przy eksploatacji inwestycji. Zapotrzebowanie na pracę wzrośnie zarówno w rolnictwie, jak i w transporcie.

Dzięki produkcji pofermentu lokalni rolnicy będą mieli szansę na długoletnie kontrakty na rozwożenie i nawożenie pól. Pozwoli to również na ogromne oszczędności z uwagi na brak konieczności zakupywania nawozów mineralnych, nie wspominając już o poprawie warunków glebowych okolicznych ziem. Funkcjonowanie instalacji da impuls dla lokalnej przedsiębiorczości i zainicjuje powstanie kilkudziesięciu mikro biznesów oraz zaangażuje do pracy dużą grupę osób.

Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

fot. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.