Już niedługo ruszają zapisy na warsztaty „Lato w mieście”

Liczba miejsc jest ograniczona!
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie_mini

Przypominamy, że w poniedziałek 29 maja ruszają zapisy w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie na warsztaty „Lato w mieście 2023”. Już od godziny 8:30 w siedzibie centrum będzie można zapisać dziecko na jeden z czterech turnusów: 26-30 czerwca, 3-7 lipca, 24-28 lipca lub 7-11 sierpnia.

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci od 7 do 11 roku życia będą prowadzone w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7 w godzinach 7:00 – 15:00.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia. MCWR nie prowadzi telefonicznej rezerwacji miejsc.

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany będzie do wypełnienia karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi oświadczeniami – numer PESEL dziecka oraz danymi, dotyczącymi zakładu pracy rodzica lub opiekuna prawnego (nazwa, adres, telefon kontaktowy).

źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie