Przetarg na działkę pod zabudowę mieszkaniową i usługi

Sprawdź szczegóły przetargu!
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Prezydent Miasta Głogowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Głogowie w obrębie 14 „Nosocice”, oznaczonej nr geod. 120/5 o powierzchni 4999 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00025428/8, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 114 Urzędu
Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie
podstawowe na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy
usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową oraz obiekty, budynki i lokale
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług ( jak: usługi
biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową,
usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej
produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10,
67-200 Głogów, Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 215,
tel. 76 7265453.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ