GDDKiA doświetli przejścia dla pieszych

Inwestycja dotyczy przejść na Drodze Krajowej nr 12
droga krajowa nr 12 w Głogowie przejścia dla pieszych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi dużą inwestycję – doświetlenie przejść na pieszych na całej długości Drogi Krajowej nr 12, w tym na jej głogowskim odcinku.

GDDKiA podpisała już umowę na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ponad 70-kilometrowym odcinku DK12, który przebiega przez województwo dolnośląskie. Wykonawcą jest firma Elektrotim z Wrocławia, która zrealizuje zadanie za kwotę ok. 5,9 mln zł.

W Głogowie będą doświetlone przejścia na DK12, czyli od ul. Obrońców Pokoju, przez Rondo Konstytucji 3 Maja, ul. Brama Brzostowska i ul. Kamienna Droga.

Przy ul. Obrońców Pokoju doświetlonych będzie 7 przejść, doświetlony zostanie wjazd z ronda w ul. Koszarową oraz przy skrzyżowaniu z Al. Wolności i ul. Długą. Kolejnych 5 doświetleń będzie przy skrzyżowaniach ul. Kamienna Droga z ul. Dzieci Głogowskich, Dobrą, Grodzisko i Łąkową.

Lokalizacje doświetleń przedstawiają mapy GDDKiA:

Na przejściach dla pieszych zostaną ułożone także specjalne płytki fakturowane dedykowane dla osób niedowidzących i niewidomych. Zakończenie prac planowane jest w IV kw. br. 

Źródło: GDDKiA. Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska