Nabór do miejskich żłobków

Nabór rusza już 1 marca!
dziecko-żłobek-fot. pixabay

W dniach od 1 do 24 marca odbędzie się nabór na rok 2023/2024 do:

  • Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie przy ul. Strumykowej 3 wraz z filią przy ul. C. K. Norwida 5,
  • Żłobka Nr 1 przy ul. Andromedy 23 
  • Żłobka Nr 2 przy ul. Herkulesa 4.

Procedura naboru oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dostępne będą w siedzibach oraz na stronach internetowych żłobków.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie kart zgłoszenia zgodnie z procedurą naboru.

ETAP/CZYNNOŚĆ ROZPOCZĘCIE  ZAKOŃCZENIE
oddo
Nabór
Składanie przez rodziców  Deklaracji o kontynuowaniu wychowania dziecka  w  żłobku  w kolejnym roku szkolnym (dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka w bieżącym roku szkolnym)13.02 2023r.24.02.2023r.   (do godz. 15.00)     
Składanie przez rodziców Kart zgłoszenia dziecka do żłobka (dotyczy rodziców ubiegających o przyjęcie dziecka do żłobka)01.03 2023r.24.03.2023r.   (do godz. 15.00)     
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną27.03.2023r.31.03.2023r.
Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa03.04.2023r. godz. 12.00
Podpisywanie umów przez rodziców (potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka/potwierdzenie woli kontynuowania pobytu dziecka w kolejnym roku szkolnym)06.04.2023r.18.04.2023r. (do godz. 15.00)     
Odwołania
Wnoszenie  do dyrektora Żłobka odwołań od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do Żłobka.04.04.2023r.14.04.2023r.
(do godz. 15.00)