Głogów miastem Świętego Mikołaja

Uroczyste przekazanie dekretu watykańskiego odbędzie się 6 grudnia!
Głogów w czasie Dni Świetego Mikołaja i logo Dni Świętego Mikołaja

Tegoroczne obchody Dni Świętego Mikołaja w Głogowie będą szczególne. Miasto otrzymało oficjalny dekret z Watykanu potwierdzający, że Święty Mikołaj jest patronem Głogowa.

logo DNi Świętego Mikołaja w Głogowie

W 2021 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę i na jej podstawie zostało skierowane pismo do Biskupa z prośbą o zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej o potwierdzenie faktu, że Święty Mikołaj jest patronem Głogowa.

– Po kilku miesiącach otrzymaliśmy dekret i na jego przekazanie czekaliśmy do 6 grudnia. W uchwale jest mowa także o ustanowieniu 6 grudnia Świętem Patrona Głogowa. A wszystko zaczęło się od wniosku parafii katolickich i prawosławnych oraz głogowskich stowarzyszeń historycznych. I na tej podstawie Rada Miejska przyjęła uchwałę – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Święty ten był czczony jako opiekun fary, głównej świątyni Głogowa, ponadto uważany był i jest za patrona między innymi: pielgrzymów, dzieci, podróżnych, żeglarzy, rybaków, urzędników, aptekarzy i studentów. Jego postać widzimy na miejskich pieczęciach, dedykowane są mu dzieła sztuki. Od XIII wieku św. Mikołaj w Głogowie jest związany nie tylko z farą, ale staje się naturalnym patronem naszego miasta. Jego osoba to czytelny symbol dobra, bezinteresownej pomocy, wrażliwości na biednych i chorych.

25 maja kardynał Artur Roche, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdził wybór Świętego Mikołaja na patrona Głogowa.

Uroczyste przekazanie włodarzom miasta dokumentu potwierdzającego ustanowienie św. Mikołaja patronem Głogowa odbędzie się 6 grudnia
o godz. 17:00 w Sali Rajców.