Wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w MOPS-ie!

Zobacz, kto może starać się o dodatek
miejski-ośrodek-pomocy-spolecznej-Głogów-fot. A.Mazurkiewicz

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. i należy go kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • w formie papierowej w siedzibie ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00,
  • w formie elektronicznej – E-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP.
  • Wnioski można pobrać w formie elektronicznej na stronie https://mops.glogow.pl
    lub w siedzibie ośrodka w godzinach pracy.

Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

UWAGA! Wsparcie w ramach ww. „dodatków” nie dotyczy osób korzystających z ciepła systemowego lub których kocioł/piec gazowy jest podłączony do sieci gazowej.

Dodatek przyznawany będzie jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

  • 3 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie ww. głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gospodarstwa domowe objęte dodatkiem węglowym nie będą uprawnione do skorzystania z dodatku do niektórych źródeł ciepła. Jeśli więc w czasie obowiązywania przepisów użytkownik zmienił źródło ciepła z kotła węglowego np. na kocioł zasilany pelletem, ale zdążył skorzystać z dodatku węglowego, to dodatek do pelletu nie będzie już możliwy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się tutaj.