Program In Vitro w Głogowie

Sprawdź najważniejsze informacje o miejskim programie leczenia niepłodności
noworodek na rękach u mamy pixabay

Głogów realizuje program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025”.

Szacowany koszt realizacji programu wynosi łącznie 350 000 zł w trakcie całego okresu trwania programu, czyli 4 lat.

Przyjmuje się, że problem niepłodności w Głogowie dotyka średnio 15%, czyli ok. 1404 par. Około 50% par decyduje się na interwencję, a leczenia metodą IVF/ICSI można zastosować tylko u ok. 2- 5% przypadków zdiagnozowanej niepłodności.
Program zakłada objęcie dofinansowaniem do 20 par rocznie z Gminy Miejskiej Głogów.

Podstawą uczestnictwa par w Programie na lata 2022-2025 jest kwalifikacja medyczna zgodna z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności oraz postępowanie kwalifikujące do dofinansowania procedur w ramach Programu.
Uzyskanie dofinansowania do każdej wykonywanej w ramach Programu procedury zapłodnienia wymaga złożenia odrębnego wniosku do realizatora Programu, przy maksymalnym dofinansowaniu do tych trzech procedur łącznie do 5 000zł.

Kryteria włączenia do Programu:
1) osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Głogów przez co najmniej rok oraz które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Głogów urzędzie skarbowym;
2) wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu);
3) osoby, które spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub procedury dawstwa zarodka;
4) pozostawanie w związku małżeńskim lub partnerskim;
5) osoby, które nie są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.

Świadczenia w ramach programu będą realizowane w wybranym w drodze konkursu podmiocie lub podmiotach leczniczych. Postępowanie konkursowe zostanie ogłoszone wkrótce.

Program obejmuje:
1) dofinansowanie w wysokości łącznie do 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
2) dofinansowanie w wysokości łącznie do 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
3) dofinansowanie w wysokości łącznie do 2 000 zł do części klinicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Program polityki zdrowotnej pn.: ”Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025” uzyskał pozytywną opinie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 21/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.

Zdjęcie: pixabay