Pilne! Informacja o zapotrzebowaniu na węgiel kamienny

Prezydent Rafael Rokaszewicz zwraca się z PILNĄ prośbą do mieszkańców Głogowa!
uwaga mieszkańcy - grafika-Katarzyna Brzezińska

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Prezydent Miasta Głogowa zwraca się z PILNĄ prośbą do mieszkańców Głogowa o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Poniższą informację należy złożyć do 28 października, drogą elektroniczną na adres email: srodowisko_wegiel@glogow.um.gov.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta w Głogowie – Rynek 10, 67-200 Głogów, Biuro Obsługi Mieszkańca (pokój nr 18 – parter);

Niezbędne informacje udzielane będą pod nr. telefonu 76 72 65 539 w godz.7.30 do 15.30 lub osobiście w pokoju 312  III p. budynku Urzędu.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym  która spełnia warunki  uprawniające  do dodatku węglowego o którym mowa a art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wzór informacji do pobrania w załączniku: KLIKNIJ