Budowa ronda przy skrzyżowaniu Legnicka/Piłsudskiego/Poniatowskiego

Zobacz kiedy ruszą prace budowlane
skrzyżownie Legnicka Piłsudkiego Poniatowskiego w Glogowie widkok z drona Studio Siwek

Na najbliższej sesji radni będą decydować o przesunięciu kwoty dot. budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego.

Ale dotyczy to tylko środków, które miasto dostało z Polskiego Ładu i Urzędu Marszałkowskiego, czyli łącznie 4.851.540,48 złotych z całości kosztów inwestycji. Kwota 2.163.294,52 zł pochodzi z budżetu miasta.

Przypominamy, że miasto zdecydowało się przeprowadzić przebudowę tego skrzyżowania, mimo że właścicielem drogi i pasa drogowego jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

skrzyżownie Legnicka Piłsudkiego Poniatowskiego w Glogowie widkok z drona Studio Siwek
Skrzyżowanie pod budowę ronda

Co to oznacza przeniesienie części środków?  
Oznacza to, że w roku bieżącym wykonawca rozpocznie prace przygotowujące do prac ziemnych, ale roboty budowlane wymuszające wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu rozpoczną się w 2023 roku.

– Obecnie firma projektowa oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewiduje się, że prawomocna decyzja ZRID zostanie uzyskana roku bieżącym. Jeszcze w tym roku wybierzemy wykonawcę prac budowlanych. Procedura uzyskiwania kolejnych pozwoleń jest dość skomplikowana, bo nie pracujemy na miejskim majątku, tylko na majątku GDDKiA i działamy w imieniu GDDKiA i na wszystkie akceptacje musieliśmy czekać  – mówi Piotr Poznański zastępca prezydenta Głogowa.

Dlaczego trzeba wydłużyć termin?

W trakcie opracowań zwiększył się zakres prac w pasie drogowym, należało także wprowadzić zmiany wynikające z uzgodnień z DSDiK i GDDKiA, które zasadniczo wpłynęły na zmianę zagospodarowania terenu jednocześnie wydłużając czas opracowania dokumentacji. Na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowlanych wpłynęła także konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w Ministerstwie Infrastruktury oraz wprowadzenie zmian do projektu podziału nieruchomości. GDDKiA, jako właściciel drogi, wydaje także opinię dotyczącą opracowania tymczasowej organizacji ruchu, a to opracowanie wymaga również uzgadniania i opiniowania przez inne uprawnione organy.

– Do tego okres pandemii i utrudnienia z tym związane, np. z uwagi na mniejszy ruch aut nie prowadziliśmy badań natężenia ruchu. Dokumentacja musi być jeszcze zatwierdzona przez służby wojewody. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji na realizację tej inwestycji wybierzemy wykonawcę, który przystąpi do prac. Prace przebudowane jak wytyczanie, obmiar w terenie, oznaczanie itp. powinny zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku. Te najbardziej widowiskowe i najdroższe roboty, czyli ciężki sprzęt na budowie, budowa samego ronda i zjazdów – będą widoczne dla mieszkańców dopiero w 2023 roku. Zależy nam, by rondo powstało jak najszybciej dla komfortu komunikacyjnego i bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Piotr Poznański zastępca prezydenta Głogowa.

Przypomnijmy, że miasto otrzymało dofinansowanie do tej inwestycji:
– w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.851.540,48 zł
– w ramach dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 1.000.000 zł.
Pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta. Wartość całego zadania: ok. 7 mln złotych.

Skrzyżowanie pod budowę ronda

Zdjęcia: Studio Siwek