Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Prezydent Głogowa odznaczył medalami i przyznał nagrody nauczycielom i pracownikom oświaty. PODAJMY LISTĘ NAGRODZONYCH
gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej w głogowskim teatrze i wręczenie medali zasłużony dla oświaty w Głogowie

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone już jako Dzień Edukacji Narodowej. DEN to okazja aby w szczególny sposób docenić pracę osób związanych z oświatą, podziękować za wielką wykonywaną pracę i uhonorować specjalnymi nagrodami wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Osoby odznaczone przez Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza Medalem za Zasługi dla Rozwoju Oświaty Miasta Głogowa w 2022 roku:
Beata Dobies – Zalewska, Beata Furjer, Dorota Kaczmarek, Małgorzata Kalinowska, Anna Kozak, Małgorzata Lipnicka, Halina Phongsavath, Marek Rogowski, Dorota Szczechowiak, Marzena Szymankiewicz, Jolanta Trzaniec, Miletta Wałęsa, Anna Wołczuk oraz Marian Waldemar Wróblewski.

Nagrody Prezydenta Głogowa otrzymali:
Małgorzata Bereszyńska – wicedyrektor SP7         
Kinga Borodaj – wicedyrektor SP8   
Katarzyna Burgiel – nauczyciel w SP8      
Jadwiga Chomicz – szef kuchni w PP19 
Katarzyna Chrabańska – dyrektor PP21      
Wiesława Cybula – nauczyciel w PP3
Agnieszka Czechowska – nauczyciel w  SP14
Ewelina Fartuch – nauczyciel w  SP12
Jadwiga Gola – pomoc nauczyciela w PP3
Elżbieta Góźdź – nauczyciel w SP2
Anna Gulis – nauczyciel w  PP1
Małgorzata Kałamajka – nauczyciel w SP11
Agata Kazimierowicz – główny księgowy w PP5     
Marzena Kędzierska – główny księgowy w SP9       
Edyta Król – nauczyciel w PP2   
Katarzyna Kruk-Adamska – nauczyciel w SP12 
Urszula Krzyżanowska – wicedyrektor PP15         
Arleta Kubiak – nauczyciel w PP17
Danuta Kubiak – dyrektor PP10    
Dorota Malinowska-Jagiełło – nauczyciel w SP11     
Anna Mielczarek – nauczyciel w PP21        
Barbara Mokrzycka – nauczyciel w SP10
Jadwiga Niewola – dyrektor SP6
Wiesława Paszek – dyrektor PP3
Jolanta Peciak Jolanta – nauczyciel w SP2
Patrycja Raczkowska-Oziębała – dyrektor PP15      
Robert Rutkowski – konserwator w SP13
Agnieszka Rylska – wicedyrektor SP9 
Jolanta Rzegoczan – pedagog szkolny w SP6 
Marta Szajda – wicedyrektor PP6       
Monika Szambelan – nauczyciel w PP10
Renata Szkaradek – intendent w PP15      
Teresa Szymula – nauczyciel w PP21
Piotr Tadajewski – nauczyciel w SP3
Artur Telwikas – nauczyciel w SP2  
Sylwia Wachal – kierownik gospodarczy w SP13
Jolanta Wandycz – nauczyciel w PP20    
Zenon Wilgos – woźny w SP9   
Julita Wójcik – nauczyciel w SP3.

 

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska. Grafika: K. Brzezińska