Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego ws. zakazu korzystania z rzeki Odry

Rozporządzenie porządkowe nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski informuje o zmianach wprowadzonych do rozporządzenia porządkowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry, które brzmią następująco:

W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt wprowadza się:

1. na połączonych z Odrą zbiornikach: Bajkał, Czernica, Łacha Jelczańska, Prężyce zakaz:

  • amatorskiego połowu ryb;
  • wchodzenia do wody, w tym kąpieli;
  • pojenia zwierząt;

2. na rzece Odrze oraz na terenie urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego zakaz:

  • wchodzenia do wody, w tym kąpieli;
  • pojenia zwierząt;
  • zabierania z łowiska ryb i skorupiaków złowionych w ramach amatorskiego połowu, za wyjątkiem gatunków inwazyjnych, w szczególności: czebaczka amurskiego, sumika karłowatego, raka pręgowanego, bassa słonecznego.

Zakazy nie dotyczą działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 18 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego