Profil zaufany to bardzo wygodne narzędzie

Przeczytaj – dlaczego powinieneś założyć profil zaufany!
drzwi w Ratuszu w Głogowie z tabliczkami informującymi o profilu zaufanym

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, na który składają się imię/imiona i nazwisko oraz PESEL. Umożliwia identyfikację osoby w procesie korzystania z usług elektronicznych w sektorze administracji publicznej.

Profil zaufany może założyć każda osoba posiadająca PESEL z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. Osoby przed ukończeniem 13 roku życia lub ubezwłasnowolnione nie mogą posiadać profilu zaufanego. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne.

Po co profil zaufany?
Za jego pomocą można załatwić wiele spraw urzędowych, m.in. założyć działalność gospodarczą, złożyć wniosek o dowód dla dziecka poniżej 12 roku życia, zarejestrować samochód, zawnioskować o świadczenia socjalne, załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego, dokonać opłat skarbowych czy mandatów, zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz na Mój GOV.

Portal www.gov.pl również korzysta z profilu zaufanego. Posiadając profil zaufany sprawdzisz m.in. swoje punkty karne, dane w dowodzie osobistym i w rejestrze PESEL. A dzięki aplikacji mObywatel do wszystkich swoich dokumentów (prawo jazdy, karta pojazdu, dowód rejestracyjny auta, e-recepty, legitymację studencką) będziesz miał zdalny dostęp.

Posiadając profil zaufany nie trzeba osobiście udawać się do urzędu, stać w kolejkach, a wszystkie niezbędne formalności można załatwić z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Jak założyć profil zaufany?
Można to zrobić przez bank lub w Urzędzie Miejskim. W Głogowie – w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 18 na parterze). Wniosek można złożyć za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Pracownik punktu potwierdzającego poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt, poza jego właścicielem, nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Profil zaufany to bardzo wygodne narzędzie.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska