Minął termin składania deklaracji do CEEB

Zobacz, co grozi za brak złożenia deklaracji
Grafika uwaga mieszkańcy

30 czerwca 2022 r., upłynął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku Głogowa wpisowi do CEEB podlega ok. 5800 punków. Mimo upływu terminu, wciąż jeszcze wielu mieszkańców nie złożyło deklaracji, jednak nadal mogą to zrobić.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal pozostaje:

·         dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,

·         dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

·         dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że Urząd Miejski nadal przyjmuje i wprowadza deklaracje do CEEB!

Pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

Jednak trzeba zaznaczyć, że przepisy zawarte w ustawie dają możliwość nałożenia kary grzywny. W takim przypadku na właścicieli/zarządców budynków może być nałożony mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

W bazie CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) powinny być ujęte wszystkie ogrzewane obiekty budowlane. Baza ma być zbiorem wszelkich informacji o sposobie ogrzewania w Polsce.

Źródło: https://www.gunb.gov.pl