Trwa rekrutacja na studia w PWSZ

Zobacz, jakie kierunki można studiować w Głogowie!
plakat studia w Głogowie Państwowa Wyższa szkoła zawodowa

Oferta studiów każdego roku się poszerza.  W tym roku nowością są jednolite studia magisterskie (5-letnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Co niezmiernie ważne – tylko te studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkół podstawowych.

Kolejną nowością są studia magisterskie uzupełniające (2-letnie) na kierunku Ekonomia biznesu, na które rekrutacja rozpocznie się po uzyskaniu zgody MEiN. 

Ponadto, w PWSZ Głogowie można podjąć studia na trzech kierunkach inżynierskich. Są to: Automatyka i robotyka pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. oraz Centrum Badań Jakości, Inżynieria i logistyka produkcji oraz Metalurgia. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: Nowe Media, Pedagogika, Pielęgniarstwo oraz Finanse i rachunkowość, a magisterskie uzupełniające na kierunkach: Pedagogika oraz Pielęgniarstwo. Te ostatnie są propozycją dla osób, które mają już tytuł licencjata pielęgniarstwa.  

Zmiany w ofercie głogowskiej uczelni dotyczą także proponowanych na poszczególnych kierunkach specjalności. Specjalność: pedagogika medialna z animacją kultury na studiach magisterskich uzupełniających, to propozycja dla tych, którzy chcą w sposób profesjonalny wykorzystywać nowoczesne media w pracy pedagogicznej i animacji kultury. Analityk
w biznesie, to nowa specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość, która otwiera wiele możliwości zawodowych.

Wybierając uczelnię, warto też przyjrzeć się warunkom i bazie dydaktycznej. A ta w PWSZ
w Głogowie jest doskonała. Nowoczesne pracownie inżynierskie, profesjonalne wyposażenie pracowni kierunków Nowe Media czy Pedagogika, a do tego Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej pozwalają realizować studia na oczekiwanym poziomie.

W PWSZ w Głogowie warto studiować także z czysto praktycznych powodów. To uczelnia publiczna, studia dzienne są bezpłatne, a programy studiów mają profil praktyczny – studenci zdobywają konkretne umiejętności potrzebne w przyszłej pracy.

Tekst nadesłany przez PWSZ w Głogowie