W MOPS-ie powstała grupa wsparcia dla rodziców

Dajemy siłę rodzicom – pod takim hasłem działa grupa wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
rodzina. rodzice z dzieckiem na spacerze w parku. pixabay.13.06.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców.

Obserwujemy, że do naszego Ośrodka zgłaszają się rodzice, którzy w wyniku piętrzących się trudności potrzebują wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów

wyjaśnia Ewelina Nowak, koordynator Zespołu ds. rodziny i działań środowiskowych i dodaje:

Coraz częściej spotykamy się z występowaniem zjawiska „wypalenia rodzicielskiego”. Jest to syndrom wynikający z długotrwałej nierównowagi między obciążeniami związanymi z rodzicielstwem a zasobami, jakimi dysponują rodzice. W związku z tym, pojawiła się potrzeba stworzenia grupy wsparcia dla rodziców, której celem jest zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przezwyciężenie codziennych trudności wynikających z pełnienia roli rodzica – stąd nasza inicjatywa.

Proponowane spotkania mają charakter samopomocowy z elementami psychoedukacji. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń może pomóc spojrzeć na dane wydarzenie z różnych perspektyw, co zmniejsza  poczucie osamotnienia i daje także możliwość odreagowania emocji.

Zajęcia są prowadzone przez pedagogów pracy socjalnej Justynę Smorczewską-Partykę i Monikę Stasiuk.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numery tel.: 76 7276530 , 885 805 364, 885 805 365, lub w siedzibie MOPS, pokój nr 1.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie