Szykujcie wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Przez całe wakacje można składać pomysły! Przypominamy szczegóły!
ręce ludzi przy wspólnej pracy

Przez całe wakacje będzie można składać wnioski z opisanymi pomysłami.

Tegoroczny harmonogram:

 • 1 lipca – 31 sierpnia 2022 r. – zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
 • 4 lipca – 30 września 2022 r. – weryfikacja (ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów),
 • 3 października – 14 października 2022 r.- ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
 • 2 listopada – 25 listopada 2022 r. – przeprowadzenie konsultacji w formie głosowania powszechnego,

Do 16 grudnia 2022 r. nastąpi ogłoszenie listy wybranych projektów.

Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000 złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto.

Każda propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2023 w Głogowie” musi być poparta przez dziesięciu mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Projekt Twój musi:

 • być w zgodności z prawem,
 • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
 • być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
 • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
 • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
 • być możliwy do wykonania pod względem technicznym,
 • powinien uwzględniać – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z Budżetu Obywatelskiego 2023 wyłączone są:
1) inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów,
2) zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
3) zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
4) zadania mające charakter komercyjny.

Zdjęcie: pixabay